रविवार, १ एप्रिल, २०१२

दिवेआगार घटनेच्या अनुषंघाने गणपती बाप्पास प्रासंगिक प्रार्थना.......(याला आळवणूक म्हणता येईल का?)


रोज सकाळी चुके आमच्या हृदयाचा ठोका
तुलाच चोरून नेती कोणि प्रसंग आला बाका
दीना कैसे रक्षण जेथे तुझाच न लगे निभाव
हीन दीन तव जनतेसाठी राऊळ टाकुन धाव, बाप्पा धाव धाव धाव
राऊळ द्वारे सहज फोडिली हेमांगी तव बिंबा नेली 
सरकाराच्या नाकाखालुन गृहखात्याची वस्त्रे फिटली
विरोधकांनी तोंड उघडता निलंबनाचा डाव
हीन दीन तव जनतेसाठी राऊळ टाकुन धाव, बाप्पा धाव धाव धाव
असेंब्लीतले सूकर सगळे चिखलफेकीने मस्त रंगले
तुलाच वेठिस धरून ठेविले ताळतंत्रही सर्व सोडिले.
कमरेचेही शिरी बांधूनी करिती धावाधाव
हीन दीन तव जनतेसाठी राऊळ टाकुन धाव, बाप्पा धाव धाव धाव
लोकशाहीचे तत्वच जिरले, घरासंगती वासे फिरले
राष्ट्रभक्तीचे सत्वही विरले, राष्ट्र नव्हे भू-भागच उरले  
विश्वासाने मत ज्यां दिधले, त्यांनी घातला घाव  
हीन दीन तव जनतेसाठी राऊळ टाकुन धाव, बाप्पा धाव धाव धाव
महागाईने पिचले सारे, लक्ष्य अक्ष तव बंदच का रे ?
जगण्यासाठी टाहो त्यांचा तुजला ऐकू येतो ना रे ?
जीव ही वठले "जीवन" आटले करी बाप्पा वर्षाव
हीन दीन तव जनतेसाठी राऊळ टाकुन धाव, बाप्पा धाव धाव धाव
राबराबुनी ऊर फोडुनी हाती घेती कवड्या मोजुनी
शासन घेई आठ त्यातल्या दोनच उरल्या पहा मागुनी
नैवेद्याला एक खर्चिती मुळी नच धरती हाव
हीन दीन तव जनतेसाठी राऊळ टाकुन धाव, बाप्पा धाव धाव धाव
शिवरायांचे पाईक आम्ही, कच खाणे ते शक्यच नाही
राष्ट्रधर्म मनी जागा राही, दुर्व्यसने परी जडली काही 
कर्कासम ती वृत्ती: "खिंचो इक दुजे का पांव"
राष्ट्रतेज ते टिकवाया दे अंत:करणी ठाव, बाप्पा धाव धाव धाव
नको मंदिरे नको तसबिरी, नकोच मूर्ती नि पहारेकरी
मनात ठेवू तुझी साजिरी, प्रतिमा उत्तम सुरेख भारी
चोरीतील मग कसे चोरटे अंतरातला भाव ?
कृपा येव्हढी कर तू देवा, यासाठी रे पाव, बाप्पा धाव धाव धाव.
                                                                          
                                                                           ....अभिनव फडके
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा