गुरुवार, १४ जून, २०१२

षंढ

कधीकधी  पेपर वाचून, बातम्या बघून विचित्र  निराशा येते, स्वत:वरच चिडचिड होते ...मग असा निचरा होतो.

बजबजपुरीस आली भरती
अवती भवती किटाळ चरती
डोके मथ्थड खांद्यावरती, डोळे उघडून बघतो आहे
जिवंत मेली तनू वागवित, षंढ मनाने जगतो आहे.
पांढर पेशा सदरा लेऊन
टापटिपीची ऐट बढावून
भयगंडाचे अस्तर लावून पिंड नासका ढकतो आहे
जिवंत मेली तनू वागवित, षंढ मनाने जगतो आहे.
माझा पैसा माझी गाडी
माझे घर नि माझीच माडी
विश्व थिटे अन नभही किरटे, कवेत घेऊन लपतो आहे
जिवंत मेली तनू वागवित, षंढ मनाने जगतो आहे.
कोणी मेले कोण जळाले
कुणी कुणाचे घास गिळाले
दिवाभीतासम अंधारातून विस्फारुनिया बघतो आहे
जिवंत मेली तनू वागवित, षंढ मनाने जगतो आहे.
अंतर जळते मन कळवळते
रोमांचून जाणिव हुळहुळते
परि हृदयातिल धूर कोंडला विडी ओढूनी फुकतो आहे
जिवंत मेली तनू वागवित, षंढ मनाने जगतो आहे.
मतही दिधले "कर"ही भरले
सगळे जन परि चुतिये ठरले 
कैची मध्ये वृषणे चिमटून केविलवाणे रडतो आहे
जिवंत मेली तनू वागवित, षंढ मनाने जगतो आहे.
प्रश्नच उरले पैसा गेला
मग देवाचा धावा केला
घुसमट झाली तरी धपापत भार खेचूनी तगतो आहे
जिवंत मेली तनू वागवित, षंढ मनाने जगतो आहे.
तीन शेकडा साल चालते
वारी पंढरपूरी धावते
मनी चिंतुनी नाम हरीचे भीमेकाठीच हागतो आहे
जिवंत मेली तनू वागवित, षंढ मनाने जगतो आहे.
                                                ...............................अभिनव 

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा