मंगळवार, ३१ जुलै, २०१२

बापाची अंगाई.........!

झोप शांत आता बाळा 
बाप जोजवी आज तुला
माझ्याजवळी नाहीत कवने 
ना अंगाई नाही गाणे
हात मात्र पाठीवर ठेवूनि
कवेत घेतो आज तुला
तुला चुंबिता मला वाटते
दाढी माझी तुला टोचते
वळवळून तू त्रासिक हसशी
गंमत वाटे फार मला
आईसम तुज करणे ममता
जमतच नाही मजसी करिता
माया माझी परी अव्यक्ता 
कशी पटवू मी सोनफुला
घरी तू येशी परी मी नसतो
घरी येता तू निद्रित दिसतो
रविवार परी तो आपुला असतो
आणूया भरती आनंदाला
तुझ्या सुखासाठी मी झटतो
तुझ्याचसाठी राब-राबतो
तू चुकता तुज रट्टे देतो
वळ परी उठती मम हृदयाला
आकांक्षांचे ओझे काही
तुझ्यावरी मी लादत नाही
स्वप्ने माझी परी पेरितो
तुझ्या रूपाने उगवायाला
..................................अभिनव

सोमवार, ९ जुलै, २०१२

पावसासाठी बाप्पाची समजावणी ........

आता एकदा बाप्पा माझं ऐकून तरी बघ
दाटलेलं मळभ जरा ढाळून तरी बघ 
लोकांचे ओंगळवाणे धुताना पाप
माहित आहे मला, तुला होतो खूप ताप
विजेचा टाहो जोरा फोडून तरी बघ
दाटलेलं मळभ जरा ढाळून तरी बघ 
धुसफूस करून काय मिळे सांग रे तुला ?
मनालाच खुपतील सगळ्याच सला 
आता तरी धाय जरा मोकलून बघ
दाटलेलं मळभ जरा ढाळून तरी बघ 
तुझ्या पायावरी डोके ठेवूनिया भारे
रचलेले आहेत आम्ही पापाचे ढिगारे
पाय धुण्यासाठी देवा बरसून तरी बघ 
दाटलेलं मळभ जरा ढाळून तरी बघ 
तू मोकळा होताना पाऊस झरेल 
माय माझी हिरवीगार होता बहरेल 
आनंदाची दोन टिपे गाळून तरी बघ
दाटलेलं मळभ जरा ढाळून तरी बघ 
.....................................................अभिनव